Samsung GALAXY S DUOS2

S7582XXUAOA1

· thg 2 23, 2015
Jelly Bean(Android 4.2.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY S DUOS2 (GT-S7582) - Khu vực LYS

Tên máy Samsung GALAXY S DUOS2
Mã máy GT-S7582
Mã vùng LYS
AP/PDA

S7582XXUAOA1

CSC

S7582OJVAOA1

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.2.2)
Cập nhật thg 2 23, 2015
Key

dx2c42bvpuc9leil

Current Version

S7582XXUAOA1/S7582OJVAOA1/S7582XXUANL1/S7582XXUAOA1

Latest Version

S7582XXUAOA1/S7582OJVAOA1/S7582XXUANL1/S7582XXUAOA1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BOOT_S7582XXUANL1_REV00.tar.md5

PDA CODE1

CODE_S7582XXUAOA1_2712851_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_S7582XXUANL1_REV00.tar.md5

CSC FILE

CSC_OJV_S7582OJVAOA1_2031754_REV000_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.4)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Lollipop(Android 5.0.2)