Samsung GALAXY S DUOS2

S7582DDUANJ1

· thg 10 16, 2014
Jelly Bean(Android 4.2.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY S DUOS2 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY S DUOS2
Mã máy GT-S7582
Mã vùng INS
AP/PDA

S7582DDUANJ1

Cập nhật 16 thg 10, 2014
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

S7582DDUANJ1

S7582ODDANJ1

688 MB

Jelly Bean(Android 4.2.2)

16 thg 10, 2014

N/A

N/A

1

S7582DDUANJ1

S7582ODDANJ1

688 MB

Jelly Bean(Android 4.2.2)

16 thg 10, 2014

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Pie(Android 9)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Q(Android 10)

KitKat(Android 4.4.4)

Nougat(Android 7.1.1)

Q(Android 10)

Thông tin