Samsung GALAXY S DUOS2

S7582XXUANL3

· thg 2 03, 2015
Jelly Bean(Android 4.2.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY S DUOS2 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY S DUOS2
Mã máy GT-S7582
Mã vùng EUR
AP/PDA

S7582XXUANL3

Cập nhật 3 thg 2, 2015
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

S7582XXUANL3

S7582EURAOA1

660 MB

Jelly Bean(Android 4.2.2)

3 thg 2, 2015

N/A

N/A

1

S7582XXUANL3

S7582EURAOA1

660 MB

Jelly Bean(Android 4.2.2)

3 thg 2, 2015

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Pie(Android 9)

R(Android 11)

Nougat(Android 7.1.1)

SSP

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.3)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Nougat(Android 7.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Pie(Android 9)

Thông tin