Samsung GALAXY S DUOS2

S7582DDUANJ1

· thg 10 16, 2014
Jelly Bean(Android 4.2.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY S DUOS2 (GT-S7582) - Khu vực BNG

Tên máy Samsung GALAXY S DUOS2
Mã máy GT-S7582
Mã vùng BNG
AP/PDA

S7582DDUANJ1

CSC

S7582ODDANJ1

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.2.2)
Cập nhật thg 10 16, 2014
Key

eeknrj69g94zfh0g

Current Version

S7582DDUANJ1/S7582ODDANJ1/S7582DDUANI1/S7582DDUANJ1

Latest Version

S7582DDUANJ1/S7582ODDANJ1/S7582DDUANI1/S7582DDUANJ1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BOOT_S7582DDUANI1_REV00.tar.md5

PDA CODE1

CODE_S7582DDUANJ1_2788564_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_S7582DDUANI1_REV00.tar.md5

CSC FILE

CSC_ODD_S7582ODDANJ1_2788564_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Pie(Android 9)

Jelly Bean(Android 4.3)

Pie(Android 9)

KitKat(Android 4.4.4)

Oreo(Android 8.1.0)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Nougat(Android 7.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)