Samsung GT-S7500L

S7500LVJLH1

· thg 8 09, 2012
Gingerbread(Android 2.3.6)

Tải xuống firmware Samsung GT-S7500L (GT-S7500L) - Khu vực TPA

Tên máy Samsung GT-S7500L
Mã máy GT-S7500L
Mã vùng TPA
AP/PDA

S7500LVJLH1

CSC

S7500LVJLG3

Phiên bản Android Gingerbread(Android 2.3.6)
Cập nhật thg 8 09, 2012
Key

Current Version

S7500LVJLH1/S7500LUWHLG1/S7500LVJLG3/S7500LVJLH1

Latest Version

S7500LVJLH1/S7500LUWHLG1/S7500LVJLG3/S7500LVJLH1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

PDA CODE1

S7500LVJLH1_S7500LVJLG3_S7500LUWHLG1_HOME.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Oreo(Android 8.0.0)

Q(Android 10)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Oreo(Android 8.0.0)

Pie(Android 9)