Samsung GT-S7500L

S7500LVSLH1

· thg 8 09, 2012
Gingerbread(Android 2.3.6)

Tải xuống Firmware cho Samsung GT-S7500L - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GT-S7500L
Mã máy GT-S7500L
Mã vùng SAM
AP/PDA

S7500LVSLH1

Cập nhật 9 thg 8, 2012
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

S7500LVSLH1

S7500LVJLG3

253 MB

Gingerbread(Android 2.3.6)

9 thg 8, 2012

N/A

N/A

1

S7500LVSLH1

N/A

--/--

Gingerbread(Android 2.3.6)

9 thg 8, 2012

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.0.2)

R(Android 11)

Oreo(Android 8.1.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Thông tin