Samsung GALAXY Trend

S7392XXUANI2

· thg 10 21, 2014
Jelly Bean(Android 4.1.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Trend - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Trend
Mã máy GT-S7392
Mã vùng XFE
AP/PDA

S7392XXUANI2

Cập nhật 21 thg 10, 2014
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

S7392XXUANI2

S7392OJVANI2

533 MB

Jelly Bean(Android 4.1.2)

21 thg 10, 2014

N/A

N/A

1

S7392XXUANI2

S7392OJVANI2

532 MB

Jelly Bean(Android 4.1.2)

21 thg 10, 2014

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.0)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Pie(Android 9)

R(Android 11)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.0.1)

Nougat(Android 7.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Thông tin