Samsung GALAXY Trend

S7392XXUANI2

· thg 10 21, 2014
Jelly Bean(Android 4.1.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Trend (GT-S7392) - Khu vực XFE

Tên máy Samsung GALAXY Trend
Mã máy GT-S7392
Mã vùng XFE
AP/PDA

S7392XXUANI2

CSC

S7392OJVANI2

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.1.2)
Cập nhật thg 10 21, 2014
Key

h0f29a4qpx8ouiio

Current Version

S7392XXUANI2/S7392OJVANI2/S7392XXUANI2/S7392XXUANI2

Latest Version

S7392XXUANI2/S7392OJVANI2/S7392XXUANI2/S7392XXUANI2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BOOTLOADER_S7392XXUANI2_1573315_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

CODE_S7392XXUANI2_1573315_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_S7392XXUANI2_1573315_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OJV_S7392OJVANI2_1574375_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Oreo(Android 8.1.0)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.0.2)

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.3)