Samsung GALAXY Trend

S7392DDUANL2

· thg 2 02, 2015
Jelly Bean(Android 4.1.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Trend (GT-S7392) - Khu vực INU

Tên máy Samsung GALAXY Trend
Mã máy GT-S7392
Mã vùng INU
AP/PDA

S7392DDUANL2

CSC

S7392ODDANL2

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.1.2)
Cập nhật thg 2 02, 2015
Key

Current Version

S7392DDUANL2/S7392ODDANL2/S7392DDUANL2/S7392DDUANL2

Latest Version

S7392DDUANL2/S7392ODDANL2/S7392DDUANL2/S7392DDUANL2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BOOTLOADER_S7392DDUANL2_1586142_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

CODE_S7392DDUANL2_1586142_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_S7392DDUANL2_REV00.tar.md5

CSC FILE

CSC_ODD_S7392ODDANL2_1586142_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.3)

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Oreo(Android 8.0.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)