Samsung GALAXY ACE 3

S7270XXUANI1

· thg 11 03, 2014
Jelly Bean(Android 4.2.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY ACE 3 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY ACE 3
Mã máy GT-S7270
Mã vùng XSE
AP/PDA

S7270XXUANI1

Cập nhật 3 thg 11, 2014
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

S7270XXUANI1

S7270OLBANI2

796 MB

Jelly Bean(Android 4.2.2)

3 thg 11, 2014

N/A

N/A

1

S7270XXUANI1

S7270OLBANI2

795 MB

Jelly Bean(Android 4.2.2)

3 thg 11, 2014

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Nougat(Android 7.0)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)

Oreo(Android 8.1.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Thông tin