Samsung GALAXY STAR Plus

S7262DXUANG3

· thg 8 14, 2014
Jelly Bean(Android 4.1.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY STAR Plus (GT-S7262) - Khu vực XTC

Tên máy Samsung GALAXY STAR Plus
Mã máy GT-S7262
Mã vùng XTC
AP/PDA

S7262DXUANG3

CSC

S7262OLBANG2

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.1.2)
Cập nhật thg 8 14, 2014
Key

320krxv73k7v32j8

Current Version

S7262DXUANG3/S7262OLBANG2/S7262DXUAMJ2/S7262DXUANG3

Latest Version

S7262DXUANG3/S7262OLBANG2/S7262DXUAMJ2/S7262DXUANG3

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BOOTSPL_S7262DXUANG3_1559024_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

CODE_S7262DXUANG3_1559024_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_S7262DXUAMJ2_REV00.tar.md5

CSC FILE

CSC_OLB_S7262OLBANG2_1558759_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Gingerbread(Android 2.3.6)

Oreo(Android 8.0.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

SSP

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.0.2)