Samsung GALAXY STAR Plus

S7262JVUAOK1

· thg 2 11, 2016
Jelly Bean(Android 4.1.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY STAR Plus - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY STAR Plus
Mã máy GT-S7262
Mã vùng EGY
AP/PDA

S7262JVUAOK1

Cập nhật 11 thg 2, 2016
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

S7262JVUAOK1

S7262OJVAOK1

524 MB

Jelly Bean(Android 4.1.2)

11 thg 2, 2016

N/A

N/A

1

S7262JVUAOK1

S7262OJVAOK1

524 MB

Jelly Bean(Android 4.1.2)

11 thg 2, 2016

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Nougat(Android 7.0)

Pie(Android 9)

Nougat(Android 7.0)

Q(Android 10)

Lollipop(Android 5.0)

R(Android 11)

Thông tin