Samsung GALAXY STAR Plus

S7262JVUAOK1

· thg 2 11, 2016
Jelly Bean(Android 4.1.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY STAR Plus (GT-S7262) - Khu vực EGY

Tên máy Samsung GALAXY STAR Plus
Mã máy GT-S7262
Mã vùng EGY
AP/PDA

S7262JVUAOK1

CSC

S7262OJVAOK1

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.1.2)
Cập nhật thg 2 11, 2016
Key

03vmaodk92m443wv

Current Version

S7262JVUAOK1/S7262OJVAOK1/S7262JVUAOK1/S7262JVUAOK1

Latest Version

S7262JVUAOK1/S7262OJVAOK1/S7262JVUAOK1/S7262JVUAOK1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BOOTSPL_S7262JVUAOK1_1609009_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

CODE_S7262JVUAOK1_1609009_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_S7262JVUAOK1_REV00.tar.md5

CSC FILE

CSC_OJV_S7262OJVAOK1_1609009_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Oreo(Android 8.1.0)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.3)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Jelly Bean(Android 4.1.2)