Samsung GALAXY FAME

S6812DDAMG3

· thg 8 17, 2013
Jelly Bean(Android 4.1.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY FAME (GT-S6812) - Khu vực INS

Tên máy Samsung GALAXY FAME
Mã máy GT-S6812
Mã vùng INS
AP/PDA

S6812DDAMG3

CSC

S6812ODDAMG3

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.1.2)
Cập nhật thg 8 17, 2013
Key

Current Version

S6812DDAMG3/S6812ODDAMG3/S6812DDAMF1/S6812DDAMG3

Latest Version

S6812DDAMG3/S6812ODDAMG3/S6812DDAMF1/S6812DDAMG3

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

PDA CODE1

S6812DDAMG3_S6812ODDAMG3_S6812DDAMF1_HOME.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Nougat(Android 7.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Pie(Android 9)

Oreo(Android 8.0.0)

Jelly Bean(Android 4.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)