Samsung GALAXY FAME

S6810PXXANH3

· thg 9 18, 2014
Jelly Bean(Android 4.1.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY FAME (GT-S6810P) - Khu vực SEE

Tên máy Samsung GALAXY FAME
Mã máy GT-S6810P
Mã vùng SEE
AP/PDA

S6810PXXANH3

CSC

S6810POXXANH2

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.1.2)
Cập nhật thg 9 18, 2014
Key

7ab8ioyeqbzk9a1y

Current Version

S6810PXXANH3/S6810POXXANH2/S6810PXXANG1/S6810PXXANH3

Latest Version

S6810PXXANH3/S6810POXXANH2/S6810PXXANG1/S6810PXXANH3

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BOOT_S6810PXXANG1_REV00.tar.md5

PDA CODE1

CODE_S6810PXXANH3_1566299_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_S6810PXXANG1_REV00.tar.md5

CSC FILE

CSC_OXX_S6810POXXANH2_1566956_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Nougat(Android 7.0)

Oreo(Android 8.0.0)

Q(Android 10)

R(Android 11)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Nougat(Android 7.0)