Samsung GT-S6500D

S6500DDXMH1

· thg 9 13, 2013
Gingerbread(Android 2.3.6)

Tải xuống firmware Samsung GT-S6500D (GT-S6500D) - Khu vực XSE

Tên máy Samsung GT-S6500D
Mã máy GT-S6500D
Mã vùng XSE
AP/PDA

S6500DDXMH1

CSC

S6500DOLBMH1

Phiên bản Android Gingerbread(Android 2.3.6)
Cập nhật thg 9 13, 2013
Key

Current Version

S6500DDXMH1/S6500DOLBMH1/S6500DDXMG1/S6500DDXMH1

Latest Version

S6500DDXMH1/S6500DOLBMH1/S6500DDXMG1/S6500DDXMH1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

PDA CODE1

S6500DDXMH1_S6500DOLBMH1_S6500DDXMG1_HOME.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Q(Android 10)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Jelly Bean(Android 4.3)

Nougat(Android 7.1.1)

Oreo(Android 8.0.0)

Pie(Android 9)

Q(Android 10)