Samsung GT-S6500D

S6500DXXMK1

· thg 12 30, 2013
Gingerbread(Android 2.3.6)

Tải xuống Firmware cho Samsung GT-S6500D - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GT-S6500D
Mã máy GT-S6500D
Mã vùng PHE
AP/PDA

S6500DXXMK1

Cập nhật 30 thg 12, 2013
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

S6500DXXMK1

S6500DXXMK1

271 MB

Gingerbread(Android 2.3.6)

30 thg 12, 2013

N/A

N/A

1

S6500DXXMK1

N/A

--/--

Gingerbread(Android 2.3.6)

30 thg 12, 2013

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.4)

Nougat(Android 7.0)

Pie(Android 9)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

SSP

Pie(Android 9)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.2)

Thông tin