Samsung GALAXY Y

S6102DDMF4

· thg 6 26, 2013
Gingerbread(Android 2.3.6)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Y (GT-S6102) - Khu vực INS

Tên máy Samsung GALAXY Y
Mã máy GT-S6102
Mã vùng INS
AP/PDA

S6102DDMF4

CSC

S6102ODDMF4

Phiên bản Android Gingerbread(Android 2.3.6)
Cập nhật thg 6 26, 2013
Key

Current Version

S6102DDMF4/S6102ODDMF4/S6102DDMF4/S6102DDMF4

Latest Version

S6102DDMF4/S6102ODDMF4/S6102DDMF4/S6102DDMF4

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

PDA CODE1

S6102DDMF4_S6102ODDMF4_S6102DDMF4_HOME.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Nougat(Android 7.0)

KitKat(Android 4.4.4)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.3)

Gingerbread(Android 2.3.6)