Samsung GALAXY y

S5360JPLG1

· thg 7 17, 2012
Gingerbread(Android 2.3.6)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY y (GT-S5360) - Khu vực MED

Tên máy Samsung GALAXY y
Mã máy GT-S5360
Mã vùng MED
AP/PDA

S5360JPLG1

CSC

S5360OJPLG1

Phiên bản Android Gingerbread(Android 2.3.6)
Cập nhật thg 7 17, 2012
Key

Current Version

S5360JPLG1/S5360OJPLG1/S5360XXLF3/S5360JPLG1

Latest Version

S5360JPLG1/S5360OJPLG1/S5360XXLF3/S5360JPLG1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

PDA CODE1

S5360JPLG1_S5360OJPLG1_S5360XXLF3_HOME.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Pie(Android 9)

Lollipop(Android 5.1.1)