Samsung GALAXY y

S5360DDMD1

· thg 5 02, 2013
Gingerbread(Android 2.3.6)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY y - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY y
Mã máy GT-S5360
Mã vùng INS
AP/PDA

S5360DDMD1

Cập nhật 2 thg 5, 2013
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

S5360DDMD1

S5360ODDMD1

131 MB

Gingerbread(Android 2.3.6)

2 thg 5, 2013

N/A

N/A

1

S5360DDMD1

N/A

--/--

Gingerbread(Android 2.3.6)

2 thg 5, 2013

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Gingerbread(Android 2.3.6)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

KitKat(Android 4.4.2)

SSP

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.0)

R(Android 11)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

KitKat(Android 4.4.2)

Pie(Android 9)

KitKat(Android 4.4.2)

Thông tin