Samsung GALAXY y

S5360DXMJ1

· thg 11 06, 2013
Gingerbread(Android 2.3.6)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY y - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY y
Mã máy GT-S5360
Mã vùng GLB
AP/PDA

S5360DXMJ1

Cập nhật 6 thg 11, 2013
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

S5360DXMJ1

S5360OLBMJ1

126 MB

Gingerbread(Android 2.3.6)

6 thg 11, 2013

N/A

N/A

1

S5360DXMJ1

N/A

--/--

Gingerbread(Android 2.3.6)

6 thg 11, 2013

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Tizen 2.2.1.2

Jelly Bean(Android 4.3)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Q(Android 10)

SSP

Marshmallow(Android 6.0.1)

Thông tin