Samsung GT-S5312

S5312DXANC1

· thg 4 08, 2014
Jelly Bean(Android 4.1.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GT-S5312 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GT-S5312
Mã máy GT-S5312
Mã vùng GLB
AP/PDA

S5312DXANC1

Cập nhật 8 thg 4, 2014
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

S5312DXANC1

S5312OLBANC1

564 MB

Jelly Bean(Android 4.1.2)

8 thg 4, 2014

N/A

N/A

1

S5312DXANC1

S5312OLBANC1

563 MB

Jelly Bean(Android 4.1.2)

8 thg 4, 2014

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

SSP

Pie(Android 9)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Nougat(Android 7.0)

Nougat(Android 7.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Pie(Android 9)

Q(Android 10)

Thông tin