Samsung GALAXY STAR

S5282XXANF4

· thg 7 03, 2014
Jelly Bean(Android 4.1.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY STAR - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY STAR
Mã máy GT-S5282
Mã vùng XSE
AP/PDA

S5282XXANF4

Cập nhật 3 thg 7, 2014
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

S5282XXANF4

S5282OLBANF1

518 MB

Jelly Bean(Android 4.1.2)

3 thg 7, 2014

N/A

N/A

1

S5282XXANF4

S5282OLBANF1

518 MB

Jelly Bean(Android 4.1.2)

3 thg 7, 2014

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)

Nougat(Android 7.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.3)

Lollipop(Android 5.1.1)

R(Android 11)

Nougat(Android 7.0)

R(Android 11)

Pie(Android 9)

Thông tin