Samsung GALAXY Tab 10.1

P7500DXLP9

· thg 8 23, 2012
Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Tab 10.1 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Tab 10.1
Mã máy GT-P7500
Mã vùng XSE
AP/PDA

P7500DXLP9

Cập nhật 23 thg 8, 2012
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

P7500DXLP9

P7500OLBLP9

409 MB

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

23 thg 8, 2012

N/A

N/A

1

P7500DXLP9

N/A

--/--

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

23 thg 8, 2012

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.0)

Nougat(Android 7.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Nougat(Android 7.0)

KitKat(Android 4.4.2)

Nougat(Android 7.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Q(Android 10)

Thông tin