Samsung GALAXY Tab 10.1

P7500DXLP9

· thg 8 23, 2012
Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Tab 10.1 (GT-P7500) - Khu vực XSE

Tên máy Samsung GALAXY Tab 10.1
Mã máy GT-P7500
Mã vùng XSE
AP/PDA

P7500DXLP9

CSC

P7500OLBLP9

Phiên bản Android Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)
Cập nhật thg 8 23, 2012
Key

Current Version

P7500DXLP9/P7500OLBLP9/P7500XXLQ8/P7500DXLP9

Latest Version

P7500DXLP9/P7500OLBLP9/P7500XXLQ8/P7500DXLP9

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

PDA CODE1

P7500DXLP9_P7500OLBLP9_P7500XXLQ8_HOME.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Q(Android 10)

Nougat(Android 7.0)

Nougat(Android 7.1.1)

R(Android 11)

R(Android 11)

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Nougat(Android 7.1.1)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Q(Android 10)