Samsung GALAXY Tab3

P5210XXUBNH1

· thg 8 25, 2014
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Tab3 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Tab3
Mã máy GT-P5210
Mã vùng XSP
AP/PDA

P5210XXUBNH1

Cập nhật 25 thg 8, 2014
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

P5210XXUBNH1

P5210OLBBNH1

1.27 GB

KitKat(Android 4.4.2)

25 thg 8, 2014

N/A

N/A

1

P5210XXUBNH1

P5210OLBBNH1

1.27 GB

KitKat(Android 4.4.2)

25 thg 8, 2014

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

Oreo(Android 8.1.0)

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Oreo(Android 8.0.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Thông tin