Samsung GALAXY Tab3

P5210XXUBNH1

· thg 8 25, 2014
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Tab3 (GT-P5210) - Khu vực XSP

Tên máy Samsung GALAXY Tab3
Mã máy GT-P5210
Mã vùng XSP
AP/PDA

P5210XXUBNH1

CSC

P5210OLBBNH1

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.2)
Cập nhật thg 8 25, 2014
Key

Current Version

PDA:NH1 / CSC:NH1 (XSP)

Latest Version

PDA:NH1 / CSC:NH1 (XSP)

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_P5210XXUBNH1_2422868_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_P5210XXUBNH1_2422868_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OLB_P5210OLBBNH1_2422868_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Q(Android 10)

Nougat(Android 7.0)

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

R(Android 11)

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)