Samsung GALAXY Tab3

HOME

· thg 2 04, 2014
Jelly Bean(Android 4.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Tab3 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Tab3
Mã máy GT-P5210
Mã vùng PEO
AP/PDA

HOME

Cập nhật 4 thg 2, 2014
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

HOME

P5210UVSAMK1

1.08 GB

Jelly Bean(Android 4.2)

4 thg 2, 2014

N/A

N/A

1

P5210XXUAMK7

P5210UVSAMK1

1.08 GB

Jelly Bean(Android 4.2)

4 thg 2, 2014

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Q(Android 10)

KitKat(Android 4.4.2)

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.3)

Oreo(Android 8.0.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Q(Android 10)

Nougat(Android 7.0)

Nougat(Android 7.0)

Nougat(Android 7.1.1)

Thông tin