Samsung GALAXY Tab3

P5210XXUAMK7

· thg 2 04, 2014
Jelly Bean(Android 4.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Tab3 (GT-P5210) - Khu vực PEO

Tên máy Samsung GALAXY Tab3
Mã máy GT-P5210
Mã vùng PEO
AP/PDA

P5210XXUAMK7

CSC

P5210UVSAMK1

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.2)
Cập nhật thg 2 04, 2014
Key

k61c4s3n6ytavxo6

Current Version

PDA:MK7 / CSC:MK1 (PEO)

Latest Version

PDA:MK7 / CSC:MK1 (PEO)

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BOOTLOADER_P5210XXUAMK7_2193156_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

PLATFORM_P5210XXUAMK7_2193156_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_UVS_P5210UVSAMK1_2081469_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Pie(Android 9)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)