Samsung GALAXY Tab3

P5200XXUBNK1

· thg 11 28, 2014
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Tab3 (GT-P5200) - Khu vực ROM

Tên máy Samsung GALAXY Tab3
Mã máy GT-P5200
Mã vùng ROM
AP/PDA

P5200XXUBNK1

CSC

P5200OXXBNK1

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.2)
Cập nhật thg 11 28, 2014
Key

Current Version

P5200XXUBNK1/P5200OXXBNK1/P5200XXUBNK1/P5200XXUBNK1

Latest Version

P5200XXUBNK1/P5200OXXBNK1/P5200XXUBNK1/P5200XXUBNK1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_P5200XXUBNK1_CL3241387_QB2924427_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_P5200XXUBNK1_CL3241387_QB2924427_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_P5200XXUBNK1_CL3241387_QB2924427_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OXX_P5200OXXBNK1_CL3319731_QB3015409_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Pie(Android 9)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Tizen 2.4.0.7

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.0.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)