Samsung GALAXY Tab3

P5200XXUAND1

· thg 7 16, 2014
Jelly Bean(Android 4.2.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Tab3 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Tab3
Mã máy GT-P5200
Mã vùng AFR
AP/PDA

P5200XXUAND1

Cập nhật 16 thg 7, 2014
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

P5200XXUAND1

P5200OJVANC2

1.17 GB

Jelly Bean(Android 4.2.2)

16 thg 7, 2014

N/A

N/A

1

P5200XXUAND1

P5200OJVANC2

1.17 GB

Jelly Bean(Android 4.2.2)

16 thg 7, 2014

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.1.2)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.1.1)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Q(Android 10)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Pie(Android 9)

Thông tin