Samsung GT-P5113

P5113UEUCMK3

· thg 4 30, 2014
Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Tải xuống firmware Samsung GT-P5113 (GT-P5113) - Khu vực XAC

Tên máy Samsung GT-P5113
Mã máy GT-P5113
Mã vùng XAC
AP/PDA

P5113UEUCMK3

CSC

P5113XACCND2

Phiên bản Android Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)
Cập nhật thg 4 30, 2014
Key

jd5t60h38u1yl3xf

Current Version

PDA:LH1 / CSC:LH2 (XAC)

Latest Version

PDA:MK3 / CSC:ND2 (XAC)

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BOOTLOADER_P5113UEUCMK3_1978026_REV02_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

PLATFORM_P5113UEUCMK3_1978026_REV02_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_XAC_P5113XACCND2_1978026_REV02_user_low_ship.tar.md5

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

R(Android 11)

Pie(Android 9)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)