Samsung GT-P5100

P5100XXDMD1

· thg 4 17, 2013
Jelly Bean(Android 4.1.2)

Tải xuống firmware Samsung GT-P5100 (GT-P5100) - Khu vực XSE

Tên máy Samsung GT-P5100
Mã máy GT-P5100
Mã vùng XSE
AP/PDA

P5100XXDMD1

CSC

P5100OLBDMD1

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.1.2)
Cập nhật thg 4 17, 2013
Key

Current Version

P5100XXDMD1/P5100OLBDMD1/P5100DXDMD1/P5100XXDMD1

Latest Version

P5100XXDMD1/P5100OLBDMD1/P5100DXDMD1/P5100XXDMD1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

PDA CODE1

P5100XXDMD1_P5100OLBDMD1_P5100DXDMD1_HOME.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Pie(Android 9)

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)