Samsung GALAXY Tab 7.0

HOME

· thg 12 11, 2013
Jelly Bean(Android 4.2.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Tab 7.0 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Tab 7.0
Mã máy GT-P3113
Mã vùng XAR
AP/PDA

HOME

Cập nhật 11 thg 12, 2013
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

HOME

XAR

984 MB

Jelly Bean(Android 4.2.2)

11 thg 12, 2013

N/A

N/A

1

P3113UEUCMK3

P3113XARCMK3

985 MB

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

11 thg 12, 2013

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Tizen 2.4.0.3

Oreo(Android 8.0.0)

KitKat(Android 4.4.2)

Pie(Android 9)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Oreo(Android 8.0.0)

Q(Android 10)

Lollipop(Android 5.1.1)

Thông tin