Samsung GALAXY Tab 7.0

P3113UEUCMK3

· thg 12 11, 2013
Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Tab 7.0 (GT-P3113) - Khu vực XAR

Tên máy Samsung GALAXY Tab 7.0
Mã máy GT-P3113
Mã vùng XAR
AP/PDA

P3113UEUCMK3

CSC

P3113XARCMK3

Phiên bản Android Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)
Cập nhật thg 12 11, 2013
Key

Current Version

PDA:LH1 / CSC:LH1(XAR)

Latest Version

PDA:MK3 / CSC:MK3(XAR)

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BOOTLOADER_P3113UEUCMK3_1978026_REV04_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

PLATFORM_P3113UEUCMK3_1978026_REV04_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_XAR_P3113XARCMK3_1978026_REV04_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Nougat(Android 7.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)

R(Android 11)