Samsung GT-P3100

P3100XXCME2

· thg 5 24, 2013
Jelly Bean(Android 4.1.2)

Tải xuống firmware Samsung GT-P3100 (GT-P3100) - Khu vực XSE

Tên máy Samsung GT-P3100
Mã máy GT-P3100
Mã vùng XSE
AP/PDA

P3100XXCME2

CSC

P3100OLBCME2

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.1.2)
Cập nhật thg 5 24, 2013
Key

Current Version

P3100XXCME2/P3100OLBCME2/P3100DXDLL1/P3100XXCME2

Latest Version

P3100XXCME2/P3100OLBCME2/P3100DXDLL1/P3100XXCME2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

PDA CODE1

P3100XXCME2_P3100OLBCME2_P3100DXDLL1_HOME.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Gingerbread(Android 2.3.6)

KitKat(Android 4.4.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)

R(Android 11)