Samsung GT-P3100

P3100XXCME2

· thg 5 24, 2013
Jelly Bean(Android 4.1.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GT-P3100 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GT-P3100
Mã máy GT-P3100
Mã vùng XEV
AP/PDA

P3100XXCME2

Cập nhật 24 thg 5, 2013
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

P3100XXCME2

P3100OLBCME2

769 MB

Jelly Bean(Android 4.1.2)

24 thg 5, 2013

N/A

N/A

1

P3100XXCME2

N/A

--/--

Jelly Bean(Android 4.1.2)

24 thg 5, 2013

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.3)

Nougat(Android 7.0)

KitKat(Android 4.4.4)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Thông tin