Samsung GT-P3100

P3100XXDMG6

· thg 8 02, 2013
Jelly Bean(Android 4.2.2)

Tải xuống firmware Samsung GT-P3100 (GT-P3100) - Khu vực XEF

Tên máy Samsung GT-P3100
Mã máy GT-P3100
Mã vùng XEF
AP/PDA

P3100XXDMG6

CSC

P3100OXADMG6

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.2.2)
Cập nhật thg 8 02, 2013
Key

Current Version

P3100XXDMG6/P3100OXADMG6/P3100XXDMF2/P3100XXDMG6

Latest Version

P3100XXDMG6/P3100OXADMG6/P3100XXDMF2/P3100XXDMG6

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

PDA CODE1

P3100XXDMG6_P3100OXADMG6_P3100XXDMG6_HOME.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Nougat(Android 7.1.1)

Oreo(Android 8.1.0)

Nougat(Android 7.0)

Oreo(Android 8.1.0)

Q(Android 10)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)