Samsung GT-P3100

P3100DDCNA3

· thg 2 20, 2014
Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Tải xuống Firmware cho Samsung GT-P3100 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GT-P3100
Mã máy GT-P3100
Mã vùng INU
AP/PDA

P3100DDCNA3

Cập nhật 20 thg 2, 2014
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

P3100DDCNA3

P3100ODDCNB1

861 MB

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

20 thg 2, 2014

N/A

N/A

1

P3100DDCNA3

P3100ODDCNB1

861 MB

Jelly Bean(Android 4.1.2)

20 thg 2, 2014

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.4)

Pie(Android 9)

Oreo(Android 8.0.0)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Pie(Android 9)

KitKat(Android 4.4.2)

Thông tin