Samsung GT-P3100

P3100XWDNA1

· thg 3 07, 2014
Jelly Bean(Android 4.2.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GT-P3100 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GT-P3100
Mã máy GT-P3100
Mã vùng EPL
AP/PDA

P3100XWDNA1

Cập nhật 7 thg 3, 2014
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

P3100XWDNA1

P3100EPLDNA1

920 MB

Jelly Bean(Android 4.2.2)

7 thg 3, 2014

N/A

N/A

1

P3100XWDNA1

P3100EPLDNA1

919 MB

Jelly Bean(Android 4.2.2)

7 thg 3, 2014

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Nougat(Android 7.0)

KitKat(Android 4.4.4)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Pie(Android 9)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Thông tin