Samsung GT-P3100

P3100XWDNA1

· thg 3 07, 2014
Jelly Bean(Android 4.2.2)

Tải xuống firmware Samsung GT-P3100 (GT-P3100) - Khu vực EPL

Tên máy Samsung GT-P3100
Mã máy GT-P3100
Mã vùng EPL
AP/PDA

P3100XWDNA1

CSC

P3100EPLDNA1

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.2.2)
Cập nhật thg 3 07, 2014
Key

Current Version

P3100XWDNA1/P3100EPLDNA1/P3100XXDMF2/P3100XWDNA1

Latest Version

P3100XWDNA1/P3100EPLDNA1/P3100XXDMF2/P3100XWDNA1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BOOTLOADER_P3100XWDNA1_2396473_REV04_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

PLATFORM_P3100XWDNA1_2396473_REV04_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_P3100XXDMF2_REV_04_CL1338455.tar.md5

CSC FILE

CSC_EPL_P3100EPLDNA1_2402083_REV04_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.3)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Q(Android 10)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)