Samsung GALAXY Note 10.1

N8020XXBMA7

· thg 1 29, 2013
Jelly Bean(Android 4.1.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Note 10.1 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Note 10.1
Mã máy GT-N8020
Mã vùng XSP
AP/PDA

N8020XXBMA7

Cập nhật 29 thg 1, 2013
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

N8020XXBMA7

N8020OLBBMA1

1.06 GB

Jelly Bean(Android 4.1.2)

29 thg 1, 2013

N/A

N/A

1

N8020XXBMA7

N8020OLBBMA1

1.06 GB

Jelly Bean(Android 4.1.2)

29 thg 1, 2013

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

R(Android 11)

Q(Android 10)

Oreo(Android 8.0.0)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Thông tin