Samsung GALAXY Note 10.1

N8020XXBMA7

· thg 1 29, 2013
Jelly Bean(Android 4.1.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Note 10.1 (GT-N8020) - Khu vực XSP

Tên máy Samsung GALAXY Note 10.1
Mã máy GT-N8020
Mã vùng XSP
AP/PDA

N8020XXBMA7

CSC

N8020OLBBMA1

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.1.2)
Cập nhật thg 1 29, 2013
Key

Current Version

N8020XXBMA7/N8020OLBBMA1/N8020XXBMA7/N8020XXBMA7

Latest Version

N8020XXBMA7/N8020OLBBMA1/N8020XXBMA7/N8020XXBMA7

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BOOTLOADER_N8020XXBMA7_646183_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

CODE_N8020XXBMA7_646183_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_N8020XXBMA7_REV02_CL1223405.tar.md5

CSC FILE

CSC_OLB_N8020OLBBMA1_880555_REV00_user_low_noship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Q(Android 10)

KitKat(Android 4.4.4)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.4)

R(Android 11)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)