Samsung GALAXY Note 10.1

KIES

· thg 10 26, 2015
Jelly Bean(Android 4.1.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Note 10.1 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Note 10.1
Mã máy GT-N8013
Mã vùng XAR
AP/PDA

KIES

Cập nhật 26 thg 10, 2015
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

KIES

HOME

1.10 GB

Jelly Bean(Android 4.1.2)

26 thg 10, 2015

N/A

N/A

1

N8013UEUCOI1

N8013XARCOI1

1.10 GB

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

26 thg 10, 2015

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.4)

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.1.1)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.4)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Thông tin