Samsung GALAXY Note 10.1

N8013UEUCOI1

· thg 10 26, 2015
Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Note 10.1 (GT-N8013) - Khu vực XAR

Tên máy Samsung GALAXY Note 10.1
Mã máy GT-N8013
Mã vùng XAR
AP/PDA

N8013UEUCOI1

CSC

N8013XARCOI1

Phiên bản Android Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)
Cập nhật thg 10 26, 2015
Key

zxvab3ktvti543ab

Current Version

PDA:LGB / CSC:LGB (XAR)

Latest Version

PDA:OI1 / CSC:OI1 (XAR)

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BOOTLOADER_N8013UEUCOI1_813049_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

CODE_N8013UEUCOI1_813049_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_XAR_N8013XARCOI1_813049_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Nougat(Android 7.1.1)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Pie(Android 9)

Jelly Bean(Android 4.3)

Lollipop(Android 5.1.1)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.4)

Pie(Android 9)

Jelly Bean(Android 4.2.2)