Samsung GALAXY Note 10.1

N8010XXSDQD1

· thg 4 24, 2017
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Note 10.1 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Note 10.1
Mã máy GT-N8010
Mã vùng XXV
AP/PDA

N8010XXSDQD1

Cập nhật 24 thg 4, 2017
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

N8010XXSDQD1

N8010OLBDNG1

1.16 GB

KitKat(Android 4.4.2)

24 thg 4, 2017

N/A

N/A

1

N8010XXSDQD1

N8010OLBDNG1

1.16 GB

KitKat(Android 4.4.2)

24 thg 4, 2017

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Q(Android 10)

Pie(Android 9)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.3)

R(Android 11)

Thông tin