Samsung GALAXY Note 10.1

N8010XXSDQD1

· thg 4 24, 2017
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Note 10.1 (GT-N8010) - Khu vực XXV

Tên máy Samsung GALAXY Note 10.1
Mã máy GT-N8010
Mã vùng XXV
AP/PDA

N8010XXSDQD1

CSC

N8010OLBDNG1

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.2)
Cập nhật thg 4 24, 2017
Key

yza5xswhdlb605p2

Current Version

PDA : QD1 / CSC:NG1 (XXV)

Latest Version

PDA : QD1 / CSC:NG1 (XXV)

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_N8010XXSDQD1_2098840_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_N8010XXSDQD1_2098840_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OLB_N8010OLBDNG1_2098840_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Gingerbread(Android 2.3.6)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Nougat(Android 7.0)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

KitKat(Android 4.4.2)

Pie(Android 9)

KitKat(Android 4.4.2)