Samsung GALAXY Note 10.1

N8000XXSDQA5

· thg 4 10, 2017
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Note 10.1 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Note 10.1
Mã máy GT-N8000
Mã vùng XEZ
AP/PDA

N8000XXSDQA5

Cập nhật 10 thg 4, 2017
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

N8000XXSDQA5

N8000OXXDNJ1

1.10 GB

KitKat(Android 4.4.2)

10 thg 4, 2017

N/A

N/A

1

N8000XXSDQA5

N8000OXXDNJ1

1.10 GB

KitKat(Android 4.4.2)

10 thg 4, 2017

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Nougat(Android 7.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.1.1)

Nougat(Android 7.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Thông tin