Samsung GALAXY Note 10.1

N8000XXSDQA5

· thg 4 10, 2017
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Note 10.1 (GT-N8000) - Khu vực XEZ

Tên máy Samsung GALAXY Note 10.1
Mã máy GT-N8000
Mã vùng XEZ
AP/PDA

N8000XXSDQA5

CSC

N8000OXXDNJ1

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.2)
Cập nhật thg 4 10, 2017
Key

kezjrahid3430laa

Current Version

N8000XXSDQA5/N8000OXXDNJ1/N8000XXUDNH1/N8000XXSDQA5

Latest Version

N8000XXSDQA5/N8000OXXDNJ1/N8000XXUDNH1/N8000XXSDQA5

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_N8000XXSDQA5_2451855_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_N8000XXSDQA5_2451855_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_N8000XXUDNH1_REV_00_CL1603814.tar.md5

CSC FILE

CSC_OXX_N8000OXXDNJ1_CL3060334_QB2711830_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Oreo(Android 8.1.0)

Nougat(Android 7.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)