Samsung GALAXY Note 10.1

N8000XXUDNH2

· thg 5 19, 2015
Jelly Bean(Android 4.1.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Note 10.1 (GT-N8000) - Khu vực MID

Tên máy Samsung GALAXY Note 10.1
Mã máy GT-N8000
Mã vùng MID
AP/PDA

N8000XXUDNH2

CSC

N8000OJVDNH1

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.1.2)
Cập nhật thg 5 19, 2015
Key

r4ih4sxj90da8olr

Current Version

N8000XXCMA2/N8000OJVCMA1/N8000XXCLL1/N8000XXCMA2

Latest Version

N8000XXUDNH2/N8000OJVDNH1/N8000XXUDNH1/N8000XXUDNH2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_N8000XXUDNH2_2451855_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_N8000XXUDNH2_2451855_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_N8000XXUDNH1_REV_00_CL1603814.tar.md5

CSC FILE

CSC_OJV_N8000OJVDNH1_2451855_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Gingerbread(Android 2.3.6)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.0)

Oreo(Android 8.1.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Oreo(Android 8.1.0)